By - adminy

Rugby i Norge

Rugby er kanskje ikke en av de aller mest profilerte idrettene i Norge, men det finnes en gruppe ildsjeler som spiller rugby også her. Rugby i Norge har sin opprinnelse rundt år 1964, da Oslo Rugbyklubb ble stiftet av briter bosatt i Norge, og noen nordmenn som også hadde lært seg idretten. Det drøyde fram til 1982 før Norges Rugbyforbund ble stiftet – en organisasjon som i dag er en del av International Rugby Board.

Det finnes en liga som kalles for Rugby League i Norge. Den ble startet opp i 2009, av Warren Heilig. Over tid har ligaen utviklet seg, og består i dag av flere lag fra ulike deler av Norge. Det er fortsatt relativt begrenset interesse for rugby i Norge, med ca. 1 300 aktive medlemmer fordelt på 25 klubber, i Norges Rugbyforbund (tall fra 2017). Likevel deltar Norge også internasjonalt.

Norges Rugbyforbund

Norges Rugbyforbund ble altså stiftet i 1982. Forbundet er i dag et særforbund innenfor Norges Idrettsforbund, og rugbyforbundets rolle er tilsvarende rollen til andre særforbund innen for eksempel fotball, håndball og andre idretter. Gitt dette skal Norges Rugbyforbund lede idretten nasjonalt, og representere Norge internasjonalt. Dessuten tar forbundet ansvar for å organisere den nasjonale serien og gi rådgivning og kurs til klubber som deltar i serien på nasjonalt nivå.

Dessuten har Norges Rugbyforbund ansvar for å organisere arbeidet rundt landslaget. Gitt hvor begrenset utbredelse sporten har per i dag, vil det være et tett samarbeid mellom forbundet og klubbene i forhold til utvikling av landslaget. Norges Rugbyforbund skal også være et serviceorgan for spillere og klubber, når det gjelder både administrasjon, sponsoravtaler og lignende. Sammenlignet med andre særforbund som for eksempel fotball, vil virksomheten selvfølgelig være svært begrenset.

Rugby League

I den norske serien Rugby League spiller lag fra hele landet. Med navn som er inspirert av rugbylag i andre land, finner vi mange kreative navnekombinasjoner blant de norske lagene. Flekkefjord Tigers, Sandnes Raiders, Stavanger Storm, Porsgrunn Pirates, Oslo Capitals, Trondheim Rugbyklubb, Bodø Barbarians og Lillestrøm Lions deltar i eliteserien i 2019. I tillegg deltar norske lag hvert år i Nordic Cup, som er det nordiske mesterskapet i rugby.

Historisk har det vært flere ulike lag som har markert seg i Rugby League. For eksempel var det Tromsø Polar Bears som ble norgesmester i 2011, og Oslo Capitals vant finalen i 2012. Videre vant Oslo Capitals i både 2013 og 2014 før de overlot førsteplassen til Bodø Barbarians i 2014. Videre i serien var det i 2016 Trondheim som markerte seg, før Stavanger tok hjem tittelen i 2017.

Mer om klubber og forbundet

Norges Rugbyforbund organiserer en rekke klubber som ikke deltar i den nasjonale serien Rugby League. Dessuten er det også flere ulike varianter av rugby som er innenfor særforbundets område. De ulike variantene er inndelt i australsk fotball, gælisk fotball, rugby union, rugby league og rullestol-rugby. I forhold til klubber finnes det omtrent 25 klubber som organiserer de mellom tusen og to tusen aktive medlemmene som spiller rugby i regi av Norges Rugbyforbund.

Noen eksempler på lokale klubber er for eksempel Blindern RK, Bodø RSK og Fana RK. Uansett hvor i landet du bor, bør det altså finnes en rugbyklubb som ikke ligger alt for langt unna. Mange av klubbene drives selvfølgelig helt på hobbybasis, med en rekke ildsjeler rundt om i landet som gjør rugbyspill i Norge mulig. Det finnes også noen klubber med litt mer humoristiske navn, som NMBUI Traktors…

Internasjonal deltakelse

Internasjonalt er faktisk Norges herrelag plassert på en 20. plass i rankingen til Rugby League International Federation. Dette er selvfølgelig milevis unna store rugbynasjoner som Australia og England, men likevel bra. Det er per i dag 49 land med på rankingen, så Norge er midt på treet. Det er tvilsomt om Norge kommer å kjempe seg langt oppover på rankingen i overskuelig fremtid, men ingenting er umulig i rugbyens verden.

Oppsummering

Rugby er uten tvil en nisjesport i Norge, sammenlignet med breddeidretter som fotball, håndball eller ski. Likevel finnes det et engasjert miljø rundt rugby i Norge, med mange klubber over hele landet og en nasjonal serie. Norge har også markert seg internasjonalt, og har med det vist at også små land som ikke har noen historie med rugby kan gjøre det bra i konkurranse med de store rugby-landene i verden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*